English

Windpark Papemeer

De locatie van het windpark Papemeer is gelegen aan de A4 tussen Amsterdam en Den Haag ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp en Leiden nabij de afslag Zoeterwoude-Dorp.

De twee windturbines van het windpark zijn gedemonteerd. Beide krijgen een nieuw leven in het buitenland, één in Polen en één in Litouwen. Het is de bedoeling dat er weer nieuwe turbines op dezelfde locatie verrijzen met een grotere productie, maar het is nu nog onbekend hoe snel dat zal gebeuren, zie ook het nieuwsartikel. De windturbines waren operationeel sinds juni 2005.

Foto's »

Projectgegevens

 • Twee windturbines van het merk Enercon, type E70
 • Opwekvermogen per turbine 2 MW
 • Ashoogte 64 meter, rotordiameter 71 meter
 • Jaarlijkse productie circa 7.200 MWh (2.200 huishoudens)
 • Jaarlijkse CO2-besparing circa 4.000 ton

Korte ontstaansgeschiedenis Windpark Papemeer / Zoeterwoude:

 • 1996: Eerste plannen tuinder Arie van Vliet
 • 1998: Afwijzing bouwvergunning door provincie (ontbreken beleid)
 • 1998: Samenwerking met EWR (nu Nuon) en agrariër Jan Ballering
 • 2002: Bouwvergunning onherroepelijk
 • 2004: Prodeon neemt projectontwikkeling over
 • 2004: Contracten gesloten en financiering geregeld, aanvang bouw windturbinepark
 • 2005: Windturbines operationeel (oktober) 
 • 2015: Start demontage bestaande windturbines (september)
 • 2016: Tweede turbine gedemonteerd (mei)
 • 2016: Planontwikkeling plaatsing nieuwe windturbines
 • 2018 Juli: Financiering voor nieuwe windturbines rond
 • 2019 Januari: Start bouw fundering nieuwe windturbines
 • 2019 Oktober: Planning oplevering nieuwe windturbines


English
Biogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »