English

Windpark N50-zuid

WKamp_001.jpgWKamp_001.jpg
WKamp_002.jpgWKamp_002.jpg

Windpark Kampen is gepland langs de N50 uit de zuidkant van de gemeentegrens. Sinds 2006 is Prodeon actief bezig met het verkrijgen van een vergunning. Vooral door lokale weerstand heeft realisatie vertraging opgelopen.

Foto's »

Projectgegevens

 • Plaatsing van vijf windturbines
 • Opwekvermogen per turbine tussen 1.800 en 3.000 kiloWatt
 • Ashoogte maximaal 105 meter
 • Jaarlijkse productie ca. 35.000 MWh (10.000 huishoudens)
 • Jaarlijkse besparing CO2 ca. 20.000 ton per jaar

Wat is er tot nu toe gebeurd?

 • 2002 Gemeente Kampen maakt beleid over windenergie
 • 2006 Grondeigenaren schakelen Prodeon voor realisatie windpark
 • 2007 Uitvoering onderzoeken t.b.v. bestemmingsplan en informatieavonden
 • 2008 Publicatie bestemmingsplan met daarin opgenomen 5 windturbines
 • 2008 College behandeld ingediende bezwaren en verklaard deze ongegrond
 • 2009 Maart: gemeenteraad wijst voorstel aanpassing bestemmingsplan af
 • 2009 Mei: gemeenteraad stelt Structuurvisie 2030 vast incl. de 5 windturbines
 • 2010-2011: overleg tussen provincie Overijssel en gemeente over windpark
 • 2011 Juni: provincie wijzigt haar mening en wil niet meer meewerken aan realisatie windpark
 • 2011 Juli: Prodeon verzoekt de gemeente opnieuw om aanpassing van het bestemmingsplan
 • 2011 September: Herhaalde afwijzing door de gemeente
 • 2011 Oktober: Prodeon dient een formeel verzoek in voor inpassing door de provincie
 • 2011 November: Prodeon maakt bezwaar tegen besluit van de gemeente
 • 2011 December: Provinciale Staten wijst verzoek van Prodeon af
 • 2012 Maart: gemeenteraad wijst bezwaren Prodeon af
 • 2012 April: Prodeon gaat in beroep bij de Raad van State tegen beslissingen gemeente Kampen en provincie Overijssel
 • 2012 December: Raad van State beslist dat zowel gemeente Kampen als provincie Overijssel beleidsvrijheid hebben om geen windmolens toe te staan op de locatie N50-zuid, ondanks het feit dat de locatie geschikt is voor windenergie.
 • 2013: Het is nu afwachten wanneer het initiatief weer bespreekbaar wordt voor gemeente en/of provincie.
 • December 2016: overdracht van dit initiatief aan                   Eneco Wind.     


English
Biogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »